Tampereen Seudun Invalidit Ry

since 1937
Perusarvomme

* Yhdenvertaisuus  * Yhteisöllisyys. * Osallisuus

Liisan Sali
Joulujuhla La 3.12. klo 15:00 - 17:00 
Kahvitarjoilu. Joulujuhla järjestetään tänäkin vuonna vapaaehtoisvoimin, ilmoittaudu mukaan tekemään makoisalta maistuva joulumieli. 
Ilm. 21.11. tsiry.posti@gmail.com tai puh. 045 117 3730  
Tervetuloa!



SYYSKOKOUS 

Tampereen Seudun Invalidit Ry:n sääntömääräinen Syyskokous

Aika: Ma 28.11.2022 klo 17.00
Paikka: Liisan Sali, Kuninkaankatu 36 B, 33200 Tampere/Etäyhteys (Teams).
Kokouksessa käsitellään sääntöjen syyskokoukselle määräämät asiat. 
Kahvitarjoilu alkaa klo 16.30.  
Etänä (Teams) osallistuessasi ilmoittaudu viim. 21.11. tsiry.posti@gmail.com

 - Hallitus

PRH merkitsi kevätkokouksn hyväksymän sääntömuutos esityksen 5.10.2022

7 § Hallituksen kokoonpano

Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 4-10 jäsentä. Yhdistyksen syyskokouksessa päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä vuosittain. Halli-tuksen jäsenten toimikausi kestää yhden kalenterivuoden.

Yli puolet hallituksen jäsenistä on oltava fyysisesti vammaisia tai toimintaesteisiä henki- löitä.

Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat erovuorossa eri vuosina. Varapuheenjohtajan toimikausi on sääntöjen voimaantulon jälkeen ensin yksi kalenterivuosi, sen jälkeen kaksi kalenterivuotta.

Jos hallituksen jäsen eroaa tai erotetaan tai tulee muuten pysyvästi estyneeksi toimimaan hallituksen jäsenenä ennen kuin hänen toimikautensa on päättynyt, hänen tilalleen valitaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi yhdistyksen kokouksessa uusi jäsen.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Puheenjohtajan on kutsuttava kokous koolle, jos vähintään puolet hallitukseen kuuluvista sitä kirjallisesti vaatii. Mikäli puheenjohtaja ei vaatimusta noudata, kenellä tahansa hallituksen jäsenistä on oikeus toimittaa kokouskutsu.

Hallituksen päätökseksi tulee asiakysymyksessä mielipide, joka on saanut yli puolet annetuista äänistä. Vaaleissa tulevat valituksi eniten ääniä saaneet. Äänten mennessä tasan ratkaisee asiakysymyksessä puheenjohtajan kanta ja vaaleissa arpa.

VOIMAANTULOSÄÄNTÖ

Sääntöjen muutos tulee voimaan, kun se merkitään yhdistysrekisteriin. 

Kysely tulevasta toiminnasta ja osallistumisesta

Kysely jaetaan jäsenille jäsentiedotteen liitteenä. Sähköinen versio lähetetään kaikille sähköpostiosoitteensa ilmoittaneille jäsenille ja sen voi täyttää yhdistyksen kotisivuilta.

Jäsenkyselyn tuloksia.

Kysely tuotti viisi vastausta, vähän yli 600:sta lähetetystä kyselystä.

Kyselyn tulos ei ollut varsinainen menestys, mutta opimme varmasti laatimaan jatkossa paremmin ajoitettuja ja parempia kyselyjä. Hiljaa hyvä tulee.

Tulleissa vastauksissa halutaan järjestettävän vertaistukitoimintaa, vaikuttaa esteettömien harrastusmahdollisuuksien ja huomioimisen lisäämiseksi. Ryhmiin osallistuminen etäyhteydellä ei saanut kannatusta. Iltapäivä sopii parhaiten osallistumiseen Liisan Salin ryhmiin. Karaokea toivottiin myös ja sitä onkin jo kokeiltu Liisan Salissa.

Nyt kuntosalille!

Vihdoinkin on löytynyt esteetön kuntosali

Premius Tampereella on esteetön kuntosali johon pääsee myös Premiuksen ulkopuolisetkin asiakkaat!!

Hinnat ovat varsin kilpailukykyisiä!

Yhdistys antaa rahallista avustusta omaehtoiseen kuntosaliharjoitteluun. Kysy toimistolta aiheesta.

Premius Tampere esteetön kuntosali



10.10.2021 teimme retken Kintulammen Kirkkokiven laavulle. Sää oli  poutainen ja  hieno. Parikymmentä iloista retkeläistä oli nauttimassa nuotiossa paistetuista grillimakkaroista ja maukkaasta salaattitarjonnasta. Tietty myös pullakahveesta/teestä.