Invalidiliiton liittovaalit 5.-19.11.2021

13.10.2021

Invalidiliiton korkeinta päätösvaltaa käyttää liittovaltuusto, johon kuuluu 49 jäsentä. Liittovaali tapahtuu postiäänestyksenä tai sähköisenä äänestyksenä 5.-19.11.2021 välisenä aikana vaalipiireittäin suoritettavalla enemmistövaalilla liittovaltuuston vahvistaman vaalipiirijaon mukaisesti. Valituiksi tulevat kustakin vaalipiiristä eniten ääniä saaneet. Jäsen voi tarkastaa oman äänioikeutensa puheenjohtajalta ja tehdä tarvittavan oikaisuvaatimuksen yhdistyksen hallitukselle elokuun 2021 loppuun mennessä.
Vaalia varten maa on jaettu kahdeksaan (8) alueelliseen vaalipiiriin ja yhteen (1) valtakunnalliseen vaalipiiriin. Alueellisiin vaalipiireihin kuuluvat kunkin vaalipiirin paikalliset ja alueelliset jäsenyhdistykset. Valtakunnalliseen vaalipiiriin kuuluu liiton valtakunnalliset henkilöjäsenistä muodostuvat jäsenyhdistykset. Tampereen Seudun Invalidit Ry kuuluu Sisä-Suomen vaalipiiriin, (6 valtuustopaikkaa).
Kevätkokous valitsi ehdokkaiksi: Emilia Mäkiranta, Hannu Salonpää ja Kari Vuorenmaa.